เรียนต่อแคนาดา พิมพ์ อีเมล

ฝึกงานต่างประเทศ ได้ค่าตอบแทน |ฝึกงานแคนาดา|Internship |Twin Group| ILSC | Paid Internship | ฝึกงานอังกฤษ

ฝึกงานที่แคนาดา กับ ILSC CANADA |Internship Canada |ฝึกงานที่แคนาดา

 

เรียน และฝึกงาน แคนาดา

ถ้านักศึกษาเรียนที่สถาบันของรัฐ ทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ในแคนาดา นักศึกษาสามารถทำงานได้นอกสถาบัน (work off campus) ได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานเต็มเวลาในช่วงหยุดเรียน เงื่อนไขคือนักศึกษาต้องเรียนหลักสูตร Full Time ในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น โดยเรียนให้ผ่านปีแรกก่อน นอกจากนั้นหลังจากเรียนจบสามารถทำงานในสาขาที่จบได้ 3 ปีเต็ม และนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพิเศษ ประกอบด้วยการเรียน และการฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน โดยที่นักเรียนสามารถทำงาน และเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานในแคนาดา ระหว่างเรียนได้

Business English Plus Work Experience Program ที่ ILSC  และ Greystone College  เมือง Vancouver และ Toronto

 

 


นักเรียนสามารถฝึกงานที่ Whistler Ski Resort  และร่วมงานกับหน่วยงาน “Olympic Gram” ได้ถึง30 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ค่าตอบแทน $ 9 – $15 ต่อชั่วโมง โดยนักเรียนทุกคนจะมี Working Permit Visa

(อัตราแลกเปลี่ยน CA$1= 33 Baht)

โปรแกรม A   เรียนและฝึกงานที่แคนาดา 6 เดือน

 

 

โปรแกรม A  ระยะเวลา และค่าเข้าร่วมโครงการ 6 เดือน
เรียน 12 สัปดาห์ และฝึกงาน 12 สัปดาห์
(โปรโมชั่น C$3,000 ปกติ C$ 3840)
คุณสมบัติ มีคะแนนสอบ TOFEL 535
(
ถ้าไม่มีสามารถสอบ on-line test และเรียนภาษาเพิ่มเติมได้)

โปรแกรม B   เรียนและฝึกงานที่แคนาดา 12 เดือน

 

 

โปรแกรม B ระยะเวลา และค่าเข้าร่วมโครงการ 12 เดือน
เรียน 24 สัปดาห์ และฝึกงาน 24 สัปดาห์
(โปรโมชั่น C$5,520 ปกติ C$ 7,200)
คุณสมบัติ มีคะแนนสอบ TOFEL 510
(ถ้าไม่มีสามารถสอบ on-line test และเรียนภาษาเพิ่มเติมได้)

โปรแกรม C เรียน และฝึกงานที่แคนาดา 18 เดือน

 

 

โปรแกรม C ระยะเวลาและค่าเข้าร่วมโครงการ 18 เดือน

เรียน 36 สัปดาห์ และฝึกงาน 36 สัปดาห์
(โปรโมชั่น C$7,560 ปกติ C$ 10,620)
คุณสมบัติ มีคะแนนสอบ TOFEL 475
(ถ้าไม่มีสามารถสอบ on-line test และเรียนภาษาเพิ่มเติมได้)

 

สอบถามรายละเอียดโครงการและโปรโมชั่นล่าสุดได้ที่ 02 664 1992 และ 084 922 2969

 

 

 

     
     

You are here  :