ประเทศแคนาดา - ข้อมูลทั่วไป พิมพ์ อีเมล

 ข้อมูลทั่วไป   ประเภทที่พัก   ระบบการศึกษา   ค่าใช้จ่าย   การขอวีซ่า

 

แคนาดาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ จึงมีความหนาวเย็น ในขณะเดียวกันก็มีแนวป่าเขียวขจีในแถบชายฝั่งตะวันตก แคนาดามี 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว

ฤดูกาล

แคนาดาเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างหลากหลาย มีทั้งอากาศที่ หนาวเย็นจนถึงจุดเยือกแข็ง และแบบเขียวชอุ่มตามแบบ ชายฝั่งตะวันตก ของบริติชโคลัมเบีย
โดยทั่วไปแคนาดามี 4 ฤดูกาล ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิอาจจะลดต่ำลงถึง -25 องศาเซลเซียส ซึ่งหนาวมาก จึงทำให้ต้องมีการ ติดตั้งเครื่องทำความร้อนในที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ และระบบขนส่งมวลชน ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลินั้น อุณหภูมิจะอยู่ในระดับปานกลาง

 

ประชากร

          แคนาดามีประชากรน้อยมากเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศ ซึ่งมีขนาดถึง 9,970,610 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 30 ล้านคน ชาวแคนาดาส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์ ยูเครน อิตาลี แอฟริกา ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และอินเดีย ส่วนกลุ่มผู้อพยพรุ่นใหม่ๆจะมาจากเอเชีย สังคมของชาวแคนาดาจึงเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสาน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ แต่ที่มณฑลควิเบคจะพูดภาษาฝรั่งเศส ดังนั้นแคนาดาจึงเป็นประเทศที่มีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส

 

มณฑล และเขตปกครอง

British Columbia

มณฑลบริติชโคลัมเบียเป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ทางฝั่งแปซิฟิกของทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเขตที่มีธรรมชาติที่สวยงาม มีสภาพอากาศที่อบอุ่น พื้นที่เป็นภูเขาน้อยใหญ่ มีเมืองหลวงคือ "เมืองวิคตอเรีย (Victoria)" ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของเมืองแวนคูเวอร์ มีประชากรประมาณ 3.3 ล้านคน เมืองที่เป็นที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่คือ เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดบน ชายฝั่ง แปซิฟิคของทวีปอเมริกเหนือ และเป็นเมืองที่มีชาวจีนอาศัยอยู่มากที่สุด

Saskatchewan

มณฑลซัสคาเซวานตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศมี มีพื้นที่ ประมาณ 650,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ ที่เหลือเป็นทุ่งราบแพรี่และทะเลสาบ เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ซัสคาเซวานเป็นมณฑลที่ได้ชื่อว่า "ตะกร้าขนมปัง" มี "เมืองรีไจนา (Regina)" เป็นเมืองหลวง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งมาจาหลายเชื้อชาติ มณฑลซัสคาเซวานยังมีชื่อเสียงทางด้านความงามของพระอาทิตย์ยามอัสดง

Manitoba

มณฑลมานิโตบา มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบจนได้ชื่อว่า Land of 100,000 lakes เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และยังเป็นแหล่งเหมืองแร่ที่สำคัญ คือ ทองแดง สังกะสี และนิเกิล มี "เมือง วินนิเพก (Winnipig)" เป็นเมืองหลวง

 

Ontario

มณฑลออนตาริโอตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ เป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคนาดา มีพื้นที่ 1.1 ล้านตารางกิโลเมตร มี "เมืองโตรอนโต (Toronto)" เป็น เมืองหลวง เป็น ศูนย์กลางทางการเงินและอุตสาหกรรม มีทรัพยากรที่สำคัญ คือ นิเกิล ทองแดง และยูเรเนียม ทางตอนใต้ของมณฑลเป็นที่ตั้งของน้ำตกไนแองการ่า รวมทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของหอคอย CN ซึ่งจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมลอยตัวที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศ คือ เมือง ออตตาวา (Ottawa)

Quebec

มณฑลควิเบคมี "เมืองควิเบคซิตี้ (Quebeccity)" เป็นเมืองหลวง ควิเบคเป็นมณฑลที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดของแคนาดาโดยมีพื้นที่ 1,450,680 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ ร้อยละ 80 ของประชากร อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสาย ฝรั่งเศสและนิยมพูดภาษาฝรั่งเศส

Newfoundland

ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของแคนาดา มี "เมืองเซนต์จอห์น (Saint John)" เป็นเมืองหลวง ในปัจจุบัน มีประชากร 570,000 คน โดยมีพื้นเพมาจาประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมง ซึ่งมักอาศัยอยู่ ในบริเวณ แหลมอวาลอน และทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑล

 

Prince Edward Island

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ เป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดมีประชากรประมาณ 130,000 คน มี "เมืองชาร์ล็อตทาวน์ (Charlottetown)" เป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า "แหล่งกำเนิดของการประชุม" พรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอร์แลนด์ เป็นมณฑลซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีอากาศที่บริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่ง สำคัญใน การฟาร์มผสมของแคนาดาจนได้ชื่อว่า "มณฑลแห่งสวนผลไม้"

Northwest Territory

เป็นเขตการปกครองพิเศษ มี "เมืองเยลโลไนฟ์ (Yellow Knife)" เป็นเมืองหลวง มีประชากรประมาณ 40,000 คน ประชากร 1 ใน 3 อาศัยอยู่ในบริเวณเขต ชุมชนของเมืองเยลโลไนฟ์ นอร์ธเวสต์ยังได้ชื่อว่าเป็น "ดินแดนแห่งพระอาทิตย์ เที่ยงคืน" ซึ่งในฤดูร้อนจะมีแสงอาทิตย์เกือบตลอดเวลา ธุรกิจเหมืองแร่เป็นธุรกิจที่ทำรายได้หลักให้แก่นอร์ธเวสต์

New Brunswick

ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของแคนาดา เป็นมณฑลที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลทั้ง 3 ด้าน มีประชากรประมาณ 723,900 คน ประชากรร้อยละ 35 พูดภาษาฝรั่งเศษ มี "เมืองเฟรเดริคตัน (Fredericton)" เป็นเมืองหลวง เป็นมณฑลที่มีความ หลากหลาย ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นที่ตั้งของอ่าวฟันดี (Bay of Fundy) ซึ่งเป็นอ่าวที่มีคลื่นสูงที่สุดในโลก

Yukon Territory

เป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน (Midnight Sun) ยูคอนเป็นมณฑลที่ล้อมรอบด้วยอลาสก้า มีพื้นที่ทั้งหมด 483,450 ตารางกิโลเมตร มี "เมืองไวท์ฮอร์ส (Whitrhorse)" เป็นเมืองหลวง มีประชากรประมาณ 28,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง

Nunavut

เป็นมณฑลที่เพิ่งแยกตัวมาจากนอร์ธเวสต์ มีภูมิอากาศคล้ายนอร์ธเวสต์ มี "เมืองอิคคาลูอิท (Iqualuit)" เป็นเมืองหลวง มณฑลนูนาวูทมีประชากรประมาณ 25,000 คน โดยประชากรประมาณ 5,000 คนอาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวง การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจ ที่กำลังเติบโตได้ดี นูนาวูทมีแหล่งท่องเที่ยว ที่สวยงามโดยเฉพาะ Auyuittuq National Park ซี่งเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวสำคัญของ นูนาวูท

Nova Scotia

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ เป็นมณฑลที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลทั้ง 4 ด้าน มีพื้นที่ 55,491 ตารางกิโลเมตร มี "เมืองฮาลิแฟกซ์ (Halifax)" เป็นเมืองหลวง มีประชากรประมาณ 320,000 ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ในเขตชุมชนเมืองหลวง ประชากร ส่วนใหญ่มีพื้นเพมาจากประเทศอังกฤษ

 

ภาษา

 ประเทศแคนาดามีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส แต่ประชากรส่วนใหญ่ จะใช้ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาราชการ มีเพียงประชากรในมณฑลควิเบคเท่านั้นที่พูดภาษาฝรั่งเศส

เศรษฐกิจ

          แคนาดาเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ภาคตะวันตกเป็นพื้นที่เพาะปลูก มีอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่สมบูรณ์ ทำเหมืองแร่ ทำประมง ทำฟาร์ม และโรงเลื่อย ภาคกลางเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน และการบริการ ภาคตะวันออกแถบมหาสมุทรแอตแลนติค มีชื่อเสียงด้านการผลิตอาหาร

ระบบการปกครอง

แคนาดามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขสูงสุดทางด้านการบริหาร ประชาชนจะ เป็นผู้เลือกผู้แทนของตนเอง หลังจากนั้นพรรคที่มีเสียงส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาล

 

 

     
     

You are here  :