ประเทศออสเตรเลีย - ข้อมูลทั่วไป พิมพ์ อีเมล

 ข้อมูลทั่วไป   ประเภทที่พัก   ระบบการศึกษา   ค่าใช้จ่าย   การขอวีซ่า

 

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นทวีป มีเนื้อที่ 7,682,300 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 รองจากประเทศรัสเซีย แคนาดา จีน อเมริกา บราซิล เนื้อที่ 1 ใน 3 เป็นทะเลทราย ประชากรตั้งถิ่นฐานหนาแน่นอยู่แถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศรวมทั้งทางตะวันตกเฉียงใต้เพราะเป็นเขตที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีฝนตกชุกกว่า ภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลียมีทั้งที่เป็นเขตร้อน และเขตอบอุ่น เนื้อที่ส่วนใหญ่ของรัฐ Northern Territory, Queensland และบางส่วนของรัฐ Western Australia ตั้งอยู่ในเขตร้อนเหมือนประเทศไทย นอกนั้นอยู่ในเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยแตกต่างกันในแต่ละรัฐ ระหว่าง 27 C ตอนเหนือสุด ถึง 13 C ตอนใต้สุด

 

ฤดูกาล

ฤดูร้อน :  ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง:  มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูหนาว:  มิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ:  กันยายน – พฤศจิกายน

เวลา

 ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก จึงมีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time, GMT) โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้

o Eastern Standard Time-EST เร็วกว่าเวลา GMT 10 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra

o Central Standard Time-CST เร็วกว่าเวลา GMT 9.5 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 2.30 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ South Australia และเขตปกครอง Northern Territory

o Western Standard Time-WST เร็วกกว่าเวลา GMT 8 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ Western Australia

 

การปกครอง

ออสเตรเลีย มีการปกครองในระบบสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 6 รัฐ คือ

New South Wales

เมืองหลวงชื่อ Sydney รัฐนี้มีประชากร หนาแน่น มากที่สุด มีชาวไทยและนักศึกษา ไทยมากที่สุดด้วย เป็นรัฐที่ มีการพัฒนาทาง อุตสาหกรรมมากที่สุดในออสเตรเลีย ซิดนีย์เป็น เมืองที่คึกคักเต็มไปด้วยสีสัน มีชีวิตชีวา สัญลักษณ์ของเมืองคือ โอเปร่าเฮาส์ (Opera House) และสะพานข้ามอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour Bridge)

Victoria

เมืองหลวงคือ Melbourne รัฐนี้ได้ชื่อว่า Garden State เนื่องจากมีสวนสาธารณะมากกว่ารัฐอื่น เมืองหลวง ชื่อ เมลเบิร์น เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสอง เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะ และเป็นที่ตั้งหอศิลป์ (National Gallery of Victoria) ที่ตั้งของศูนย์แสดงคอนเสิร์ต (Melbourne Concert Hall) ที่มีระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
Queensland

เมืองหลวงคือ Brisbane ควีนส์แลนด์เป็นรัฐใหญ่อันดับ 2 มีบริสเบน (Bridbane) เป็นเมืองหลวง ควีนส์แลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นรัฐแห่งแสงแดด (Sunshine State) ที่นี่มีแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการ ยกย่องเป็นมรดกของโลกชื่อ Great Barrier Reefs มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อน ที่อุดมสมบูรณ์

 

Western Australia

เมืองหลวงคือ Perth เป็นรัฐที่มีพื้นที่มากที่สุด อุดมสมบูรณ์ด้วยเหมืองแร่ และแร่ทองคำ มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 12,500 กิโลเมตร อาชีพสำคัญของประชากร คือการทำประมงและทำเหมืองแร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตเพชร ได้มากเป็นอันดับสามของโลก เพิร์ธ เป็นเมืองทีสะอาด สวยงาม และอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 6 ชั่วโมงครึ่ง มีเวลาต่างกันกับประเทศไทยเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

South Australia

เมืองหลวงคือ Adelaide ครั้งหนึ่งเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งเทศกาล" เนื้อที่ส่วนใหญ่จะแห้งแล้ง มีพื้นที่เกษตรกรรมเพียง 10% ภูมิอากาศไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ชั้นเยี่ยม

Tasmania

เมืองหลวงคือ Hobart ทัสเมเนียเป็นรัฐที่เล็กที่สุด ลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ห่างจากรัฐวิคตอเรียแผ่นดินใหญ่ ประมาณ 240 กิโลเมตร มีอากาศหนาวที่สุด สภาพภูมิประเทศ เป็นหุบเขา และที่ราบสูง ทิวทัศน์สวยงามยิ่ง จนได้รับการขนานนามว่า เป็สวิตเซอร์แลนด์ของออสเตรเลีย ที่นี่เป็นเมืองสงบ ค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนถูก เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทัสเมเนีย (University of Tasmania)

 


และเขตปกครองตนเอง 2 เขต คือ

Australian Capital Territory เมืองหลวงคือ Canberra และเป็นเมืองหลวงของประเทศ
Northern Territory เมืองหลวงคือ Darwin

รัฐบาลสหพันธ์รับผิดชอบกิจการระดับประเทศ เช่น การป้องกันประเทศ การต่างประเทศ ส่วนรัฐบาลในระดับรัฐ ดูแลด้านการศึกษา การคมนาคมขนส่ง การบริการสาธารณสุข การเกษตร การรักษากฎหมายภายในรัฐของตน และรัฐบาลในระดับท้องถิ่น ดูแลสาธารณูปโภค การระบายน้ำ การกำจัดของเสีย สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น

ประเทศออสเตรเลียมีสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักรอังกฤษเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำบริหารประเทศ

 

 

 

     
     

You are here  :