เพื่อนๆ น้องๆคงจะสงสัยกันใช่ไหมว่าขั้นตอนการทำงานของบริษัท Hi-ED เป็นอย่างไรบ้าง ลองอ่านดูที่นี่ได้เลย            

              

รับคำปรึกษาและคำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาอย่างละเอียด ชัดเจน เกี่ยวกับสถานที่เรียนต่างๆ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการตอบรับนักศึกษาเข้าเรียน  
เลือกสถานที่เรียนและกรอกใบสมัคร หลังจากรับฟังคำแนะนำแล้วน้องๆจึงตัดสินใจเลีอกที่เรียนตามความต้องการและความเหมาะสม และสำหรับน้องๆที่มีงบประมาณจำกัด เราจัดหาหลักสูตรค่าเล่าเรียนราคาประหยัดในโรงเรียนที่ได้มาตรฐานทางด้านการศึกษา

ส่งใบสมัคร ทางบริษัทไฮเอ็ด จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งใบสมัครและเอกสารสำคัญต่างๆไปให้กับทางโรงเรียน  
จัดหาที่พัก และรับสนามบิน สำหรับน้องๆที่ต้องการให้ทางบริษัท ไฮเอ็ดจัดหาที่พักและจัดเจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินสามารถแจ้งกับเราในวันที่สมัครเรียนค่ะ  
รับใบตอบรับจากทางโรงเรียน หลังจากส่งใบสมัครทางบริษัทไฮเอ็ดสามารถที่จะตามใบตอบรับได้ภายใน 2 - 5 วัน (สำหรับสถาบันสอนภาษาหรือวิทยาลัย) และ 3 - 4 สัปดาห์ (สำหรับมหาวิทยาลัย) ทันทีที่ได้รับใบตอบรับ ทางบริษัทจะแจ้งให้นักเรียนมารับใบตอบรับหรือจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์, อีเมลล์ หรือทางแฟกซ์

ชำระค่าเล่าเรียน หลังจากที่ได้ใบตอบรับ นักเรียนต้องทำการชำระเงินค่าเล่าเรียน โดยการโอนเงิน หรือจัดทำ Bank Draft ในนามของสถาบันการศึกษานั้นๆ ทางบริษัทไฮเอ็ดจะทำการจัดส่งไปยังสถาบัน หรือเป็นตัวกลางในการทำเรื่องชำระเงินค่าเล่าเรียนให้กับน้องๆ

เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า หลังจากชำระค่าเล่าเรียนแล้ว ทางบริษัทจะตามใบ Confirmation of Enrolment หรือ ใบ Visa’s Letter เพื่อยืนยันการเป็นนักเรียนจากทางสถาบันการศึกษาเพื่อใช้ในการขอวีซ่า ส่วนนักเรียนจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดมาให้ที่บริษัท ทางบริษัทไฮเอ็ด จะเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่า และกรอกเอกสารวีซ่า ให้กับนักเรียนเองทั้งหมด สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปส่งหรือเยี่ยมน้องๆ เรามีบริการยื่นวีซ่าผู้ติดตาม หรือท่องเที่ยวให้ด้วยค่ะ

ตรวจสุขภาพ สำหรับน้องๆที่จะไปเศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อังกฤษ, แคนาดา ต้องไปตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลที่สถานฑูตกำหนด โดยสามารถมารับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทค่ะ ส่วนประเทศอเมริกาตรวจสุขภาพตามที่แต่ละสถาบันกำหนดค่ะ

จองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน ทางบริษัทมีบริการจองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน และตํ๋วเครื่องบินราคาประหยัด ให้กับผู้ปกครองที่เดินทางไปส่งน้องๆด้วยค่ะ

รับวีซ่าและจัดปฐมนิเทศน์ก่อนการเดินทาง   ทางบริษัทจะเป็นผู้ไปรับวีซ่าแทนน้องๆ     และจะโทรแจ้งหลังจากวีซ่าอนุมัติ    ทางบริษัทไฮเอ็ดจัด     ปฐมนิเทศน์ก่อนการเดินทาง และจัดเตรียมเอกสารที่สำคัญต่างๆ ให้กับนักเรียนเพื่อนำติดตัวไป เช่นใบ Letter of Offer และเอกสารยืนยันการเป็นนักเรียน รายละเอียดที่พัก, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่พัก, โรงเรียนและหมายเลขฉุกเฉิน

ให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ตลอดการศึกษา   ทางบริษัทไฮเอ็ดให้ความมั่นใจกับน้องๆและผู้ปกครอง    เราพร้อมที่จะดูแลน้องๆตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
     และยินดีที่จะให้บริการอย่างเต็มที่       เมื่อน้องมีปัญหาเกิดขึ้นสามารถติดต่อพี่ๆ  ไฮเอ็ด ไ ด้ตลอดเวลาทั้งทางอีเมลล์แฟกซ์,
โทรศัพท์, ไฮเอ็ดเอ็มเอสเอ็น หรือ สายไฮเอ็ดฮอตไลน์ 24 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ไฮเอ็ดพร้อมที่จะช่วยเหลือน้องๆในการแก้ปัญหา     นอกจากนี้  เรายังมี
เจ้าหน้าที่คอยประสานงาน และดูแลน้องๆอยู่ที่ต่างประเทศ และมารับที่สนามบิน พร้อมคอยดูแลให้ความช่วยเหลือ
 
   
 

     
     

You are here  :